ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း

ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်းသည် လက်ရှိငွေစုဘဏ်စာရင်းကဲ့သို့ အပ်နှံနိုင်ပြီး ၎င်းအပ်နှံငွေ၏ နေ့တစ်နေ့လက်ကျန်ငွေပေါ်တွင် နေ့စဉ်အတိုးတွက်ချက်ပေးမည့် ဘဏ်စာရင်းအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

 

သတ်မှတ်ချက်များ -

 • ကနဦးအပ်နှံငွေ ကျပ် (၁၀၀၀၀၀)
 • ငွေစုဘဏ်စာရင်းနှင့်တွဲဖက်ဖွင့်ပေးရမည်။

 

အတိုးနှုန်းမှာ

 • သိန်း (၅၀၀) အောက်အပ် နှံပါက (၂%)
 • သိန်း (၅၀၀) အထက်အပ်နှံပါက(၂%+Bonus၂%)

 

(ကုမ္ပဏီစာရင်းဖွင့်)

 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ် (DICA Registration No)
 • Form VI, Form XXVI, Form E
 • ဘဏ်တွင် စာရင်းဖွင့်ရန် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း
 • ငွေသွင်း/ငွေထုတ်လုပ်မည့် ကိုယ်စားလှယ်၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ လက်မှတ်နမူနာ၊ ကုမ္ပဏီစည်းတံဆိပ်

 

(အသင်းအဖွဲ့ စာရင်း)

 • အသင်းမှတ်ပုံတင်
 • အသင်းအမှုဆောင်စာရင်း
 • ဘဏ်တွင်စာရင်းဖွင့် ရန် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း
 • ငွေသွင်း/ငွေထုတ်လုပ်မည့် ကိုယ်စားလှယ်၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ လက်မှတ်နမူနာ