စီးပွားရေးချေးငွေ

လုပ်ငန်းရှင်များလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရန်အတွက် လိုအပ်သောရင်းနှီးငွေကို ရရှိစေရန် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပေးသည့်ချေးငွေအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ချက်များမှာ-

 • အတိုးနှုန်းမှာ (၉%)
 • ဘဏ်ဝန်ဆောင်စရိတ်မှာ တစ်နှစ်လျှင် (၁%)
 • ချေးငွေသက်တမ်းမှာ (၁) နှစ် ဖြစ်ပါသည်။


လိုအပ်ချက်များ

 1. (၆)လအတွင်းရိုက်ကူးထားသောလိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 2. မှတ်ပုံတင် မိတ္ထူ
 3. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္ထူ
 4. သက်တမ်းရှိလုပ်ငန်းလိုင်စင်
 5. လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြောင်းနှင့်အမှန်တကယ်နေထိုင်ကြောင်းရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ
 6. (၃) နှစ်စာ ဝင်ငွေခွန်ပြေစာ
 7. (၃) နှစ်စာ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း (ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေ အရှုံး/အမြတ်စာရင်း)
 8. အပေါင်ပစ္စည်း (မြေ နှင့် အဆောက်အဦး)
 9. SME- Development Bank မှငွေ ချေးယူ ရန်မှတ်ချက် ပါ (၆) လ အတွင်း ရေးကူးထား သော မြေပုံ/မြေရာဇာဝင် (၁၀၅/၁၀၆)
 10. အပေါင်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကျမ်းကျိန်လွှာ
 11. အပေါင်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာချုပ်စာတမ်း
 12. အာမခံပစ္စည်းဓါတ်ပုံရှေ့၊နောက်၊ဝဲ၊ယာ နှင့် လုပ်ငန်းဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ
 13. ချေးငွေအသုံးပြုမည့်အစီအစဉ်
 14. အစည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း
 15. အာမခံတင်သွင်းသည့်ပစ္စည်းစာရင်း/တန်ဘိုး