သဘာဝစိမ်းလန်းရေးချေးငွေ

Green Financing Loan ချေးငွေသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့်လုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးများအားလျော့ချခြင်းအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝအစိမ်းရောင်လုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ရှိနေသောလုပ်ငန်းများ အတွက်ထောက်ပံ့ ပေး သောချေးငွေအမျိုး အစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

  • ချေးငွေသက်တမ်း (၁) နှစ်
  • ချေးငွေပမာဏ

   i.  အများဆုံး သိန်း(၅၀၀)   (အာမခံပစ္စည်း မလိုပါ)         အတိုးနှုန်း ၁၃.၅%

   ii. အများဆုံး သိန်း(၁၀၀၀) (အာမခံပစ္စည်း လိုအပ်ပါသည်) အတိုးနှုန်း ၉%

  • ပုံသေပိုင်ပစ္စည်း ဝယ်ယူရန် (၅၀%) နှင့် လှည့်လည်ရင်းနှီးငွေ (၅၀%) အသုံးပြုရမည်။ ချေးငွေလျှောက်ထားတင်ပြစဉ်က တင်ပြထားသည့်စီမံကိန်းတွင်သာချေးငွေကို သုံးစွဲရမည်ဖြစ်ပြီးအခြား မသက်ဆိုင်သည့်နေရာတွင် ချေးငွေသုံးစွဲနေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက ချေးငွေများကိုချက်ချင်းအကြေပြန်လည် ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

လိုအပ်ချက်များ

၁။ ချေးငွေလျှောက်လွှာ(ဘဏ်၏သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့်)
၂။ လျှောက်လွှာတင်သွင်းသူ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ(၆လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံ)
၃။ လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်၊အိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူ(၂)စုံ
၄။ လုပ်ငန်းအမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်ကြောင်း နှင့်နေထိုင်ကြောင်း ရပ်ကွက်/မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးထောက်ခံချက်မှုရင်း
၅။ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း(အရှုံး/အမြတ်စာရင်း(၃) နှစ်စာ)
၆။ SME Member Card (သို့မဟုတ်) ထောက်ခံချက်
၇။ ဝင်ငွေခွန်ပြေစာ
၈။ (အာမခံပစ္စည်းပေးအပ်ပါက)အာမခံတင်သွင်းမည့် ပစ္စည်းစာရင်း/ စာချုပ်စာတမ်း
၉။ (အာမခံပစ္စည်းမပေးအပ်ပါက)အာမခံပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကျမ်းကျိန်လွှာ
၁၀။ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား(၈ရန်မြေ၊ဘိုးဘွားပိုင်မြေ)
၁၁။ မြေပုံမြေရာဇဝင် (၁၀၅/၁၀၆) ရေးဆွဲရာတွင် “SME Development ဘဏ်မှ ငွေချေးရန်” ဟူ သောမှတ်ချက်ပါရှိရမည်။
၁၂။ အာမခံပစ္စည်းပေးအပ်သည့် မြေ၊ အဆောက်အဦး၏ဓါတ်ပုံ (အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်၊ အတွင်းပုံ၊ လုပ်ငန်းပြပုံ)
၁၃။ ချေးငွေသုံးစွဲမည့်အစီအစဉ်
၁၄။ လုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ချက် အထောက်အထားများ
၁၅။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းများနှင့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံမှထောက်ခံချက်များ
၁၆။ ယခင် Project Activity များ
၁၇။ အာမခံသူ (၂)ဦး (လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ရမည်) (မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ၊ ဝင်ငွေအထောက်အထားတင်ပြရမည်။)
၁၈။ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်