အိုင်တီချေးငွေ

SME Development Bank ၏ IT Loan ချေးငွေသည် လုပ်ငန်းသုံး IT ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်    လိုအပ်ချက်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ ပေး သော ချေးငွေ အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ IT Loan ချေးငွေသည် ITပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်လိုအပ်နေသော ရင်းနှီးငွေကို လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ ရယူနိုင်မည့် ချေးငွေ အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

 

ပုံသေအတိုးနူန်း

အတိုးနူန်း (၁၃.၅%)

ချေးငွေသက်တမ်း

(၁) နှစ်

အများဆုံးခွင့်ပြုချေးငွေပမာဏ

အများဆုံးငွေကျပ် (၃၀၀) သိန်း

၁။ IT Loan ချေးငွေလျှောက်လွှာ

၂။ (DICA)မှ ထုတ်ပေးသော သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီလိုင်စင် ၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ သီးခြားခွင့်ပြုလိုင်စင်ရှိပါက တင်ပြပေးရန်

၃။ အမြတ်ခွန်ပြေစာရှိပါက (၂) နှစ်မှ အထက် (၃) နှစ်စာ

၄။ လုပ်ငန်း၏အရှုံးအမြတ်စာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း

၅။ လုပ်ငန်းပြပုံနှင့် ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းပုံများ (ယခင်တင်သွင်းထားသောပစ္စည်းများရှိပါက ဖော်ပြရန်)

၆။ ကုန်ပစ္စည်းမှာယူထားကြောင်း ကုန်မှာစာ (Performa Invoice) သို့မဟုတ် Letter Head ပါသော Original Invoice သို့မဟုတ် Sales Contract တင်ပြရန်(လိုအပ်ပါက Commercial Invoice ပါ တင်ပြရမည်။)

၇။ ငွေသွင်း/ငွေထုတ်ဆောင်ရွက်မည့်သူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း ၊ နေထိုင်ကြောင်း နှင့် လုပ်ငန်းအမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်ကြောင်း ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ(မူရင်း)၊ (၆) လအတွင်းရိုက်ကူးထားသော (၁”x၁”) လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံ

၈။ လုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် ချေးငွေသုံးစွဲမည့် အစီအစဉ်

၉။ ချေးငွေကို Working Capital တွင် (0%) နှင့် Assets ဝယ်ယူခြင်းတွင် (100%) အသုံးပြုရန်

        (ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းအတွက်သာဖြစ်သောကြောင့် (100%) Assets ဖြစ်ရပါမည်။)

၁၀။ နိုင်ငံခြားမှ ဝယ်ယူမည်ဆိုပါက L/C, TT Transcation များ ၊ Bill of Lading များပါဝင်ရမည်။

        (လက်ငင်းငွေချေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသော ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည်။)

၁၁။ အာမခံသူ (၂) ဦး၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ ၊ ဝင်ငွေရလမ်းအထောက်အထား

၁။ ခွင့်ပြုချေးငွေပမာဏအား အများဆုံးငွေကျပ် (၃၀၀) သိန်း သတ်မှတ်ထုတ်ချေးပါမည်။

၂။ တစ်နှစ်လျှင် ဝန်ဆောင်ခ (၁%) ၊အတိုးနူန်း (၁၃.၅%) နှင့် အရင်း/အတိုးပေးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေး (၁%) ကောက်ခံပါမည်။

၃။ အတိုးအား (၃) လတစ်ကြိမ် ကောက်ခံပါမည်။

၄။ ချေးငွေလျှောက်ထားသူသည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တွင် စာရင်းရှင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး စာရင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် ငွေကျပ် (၁၀,၀၀၀/-) ကျပ် (တစ်သောင်းတိတိ) ဖြင့်စာရင်ဖွင့်ရမည်။

၅။ ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်မှုကို လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်မှုအခြေနေပေါ်မှုတည် ၍ ချေးငွေကော်မ တီ၏အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ပေးဆပ်ရန်ဖြစ်သည်။

၆။ ချေးငွေလျှောက်ထားစဉ် တင်ပြထားသော ပစ္စည်းများအတိုင်းသာ ဝယ်ယူအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး  တခြား ပစ္စည်းများဝယ်ယူအသုံးပြုခဲ့ပါက ချေးငွေကိုချက်ချင်း အကြေပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ချေးငွေအတွက် ဘဏ်မှထုတ်ပေးသည့် Repayment Schedule အတိုင်း အရင်း/အတိုး  မပျက်မကွက် ပေးသွင်းရန် သိရှိသဘောတူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။ အကယ် ၍ ကျသင့် အတိုးဖြစ်စေ၊ အရင်းဖြစ်စေ ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် အညီ တရားမကြောင်းအရ သာမက ပြစ်မှုကြောင်းအရပါ အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ သဘောတူ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။ ချေးငွေလျှောက်ထားစဉ်က တင်ပြထားသည့် ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းများအား (၃) လအတွင်း ဝယ်ယူ ၍ ပစ္စည်းများ လက်ဝယ်ရောက်ရှိပါက ဘဏ်သို့ အကြောင်းကြားရပါမည်။ ဘဏ်မှ ဝယ်ယူထားသည့် ပစ္စည်းများအား လာရောက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။