စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ

စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေဆိုသည်မှာ ချေးယူသူ(Customer)၏ စာရင်း ပိုထုတ်ချေး ငွေစာရင်းရှိ ငွေပမာဏထက် ပို၍ထုတ်ယူနိုင်ရန် ဘဏ်ကခွင့်ပြုထားသည့် ချေးငွေ အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်မှခွင့် ပြုသည့်ငွေပမာဏအပေါ် လိုအပ်သလောက်ထုတ်ယူ ခွင့်ရှိပြီး အသုံးမလို၍ပိုလျှံနေလျှင် ချေးငွေစာရင်းသို့ ပြန်လည်ပေးသွင်းနိုင်သည့် ချေးငွေအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ချေးငွေသက်တမ်းမှာ စတင်သည့် နေ့မှတစ်နှစ်ပြည့်သည့် နေ့အထိ (နှစ်တို) ဖြစ်သည်။ ထုတ်ယူသုံးစွဲသည့် ငွေအပေါ်ရက်အလိုက် အတိုးတွက်ချက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြက္ခဒိန်ပါ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ သုံးလပတ် ကုန်ဆုံးသည့် နေ့တွင်အတိုး ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ချေးငွေသက်တမ်းမပြည့်မီ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုရန် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်သို့လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ချေးငွေသက်တမ်း တိုးခြင်းမရှိပါက ချေးငွေ အရင်းနှင့်အတိုးကို အကြေ ပေးဆပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေသည် ခွင့်ပြုငွေပမာဏကို ကျော်လွန် ၍လည်းကောင်း၊ ချေးငွေသက်တမ်း ကုန်ဆုံး သည့် နေ့ ကိုကျော်လွန်၍လည်းကောင်း ငွေထုတ် ယူခွင့်မပြု သည်ကို အထူးသတိပြုမည်ဖြစ်သည်။

 

သတ်မှတ်ချက်များမှာ-

 • အတိုးနှုန်းမှာ (၉%)
 • ဘဏ်ဝန်ဆောင်စရိတ်မှာ တစ်နှစ်လျှင် (၁%)
 • ချေးငွေသက်တမ်းမှာ (၁) နှစ် ဖြစ်ပါသည်။

 

လိုအပ်ချက်များ

 1. သက်တမ်းရှိ လုပ်ငန်းလိုင်စင်
 2. ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်
 3. (၃) နှစ်စာ ဝင်ငွေခွန်ပြေစာ
 4. (၃) နှစ်စာ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း (ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေ အရှုံး/အမြတ်စာရင်း)
 5. အာမခံပစ္စည်း (မြေ နှင့် အဆောက်အဦး)၊ ပစ္စည်းစာရင်း၊ စာချုပ်စာတမ်းများ
 6. အာမခံပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကျမ်းကျိန်လွှာ
 7. SME-Development Bank မှငွေ ချေးယူ ရန်မှတ်ချက် ပါ (၆) လ အတွင်း ရေးကူးထား
 8. သော မြေပုံ/မြေရာဇာဝင် (၁၀၅/၁၀၆)
 9. ဘဏ်မှ ငွေချေးယူရန် အစည်းအဝေး ဆုံး ဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း
 10. အာမခံပစ္စည်းဓာတ်ပုံ(ရှေ့/နောက်/ဝဲယာ)
 11. လုပ်ငန်းဓါတ်ပုံ(ရှေ့/နောက်/ဝဲယာ)
 12. အာမခံတင်သွင်းသည့်ပစ္စည်းစာရင်း/တန်ဘိုး
 13. အာမခံပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား (ဂရမ်မြေ/ဘိုးဘွားပိုင်)
 14. ချေးငွေလျှောက်ထားသူ၏ ဓာတ်ပုံ (2)ပုံ
 15. ၆လအတွင်းရိုက်ထားသောပုံ
 16. နိုင်ငံသားကဒ်/ အိမ်ထောင်စုစာရင်း
 17. ရပ်ကွက်နေထိုင်ကြောင်းထောက်ခံချက်မူရင်း