တင်ဒါစီမံကိန်းချေးငွေ

တင်ဒါအောင်မြင်ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၊ စက်မှုလုပ်ငန်း စီမံကိန်းများနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် စီမံကိန်း သက်တမ်းပေါ်မှုတည်၍ ငွေကြေးအထောက်ပံ့ ပေးသော ချေးငွေအမျိုးအစား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ဦးစီးဌာန၏ ချေးငွေ အပေါ်ထောက်ခံချက်၊ အရ ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိပါသည်။

သတ်မှတ်ချက်များ

 • တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီသို့ လုပ်ငန်းသဘောတူ စာချုပ်ပါတန်ဘိုး၏ (၆၅%) သို့ (၃၅%) အား (Tender Project Loan) အဖြစ် ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိပါသည်။
 • SME-Development Bank တွင် (PG) ထားရှိပါက - လုပ်ငန်းတန်ဘိုး၏ (၆၅%) နှင့်
  Other bank (PG) ဖြစ်ပါက - လုပ်ငန်းတန်ဘိုး၏ (၃၅%) အား ထုတ်ချေးပါသည်။
 • တစ်နှစ်လျှင်အတိုးနူန်း (၁၄.၅%)
 • ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ(၁%)


  လိုအပ်ချက်များ
 1. စီမံကိန်းချေးငွေလျှောက်လွှာ
 2. BOD အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် (ချေးငွေရယူမည့် စီမံကိန်းအမည်/ချေးငွေပမာဏ၊ ငွေသွင်း/ငွေထုတ်ဆောင်ရွက်မည့် ဒါရိုက်တာအမည်တို့ပါရှိရမည်)
 3. Proposed repayment Schedule
 4. သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီလိုင်စင်၊ ဒါရိုက်တာစာရင်း၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနများ၏ သီးခြားခွင့်ပြု လိုင်စင်ရှိပါက တင်ပြပေးရန်
 5. အမြတ်ခွန်ပြေစာ
 6. အရှုံးအမြတ်စာရင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း
 7. ယခင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်Project Activity များ
 8. ချေးငွေရယူမည့် စီမံကိန်းအောင်မြင်ထားသည့် စာချုပ်စာတမ်း အထောက်အထား များ (သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍနှစ်အတွင်း လွှတ်တော်အတည်ပြုပြီးသော အထောက်အထား မူရင်း တင်ပြနိုင်ရမည်)
 9. Performance Guarantee မိတ္တူ
 10. စီမံကိန်း လုပ်ငန်းဓာတ်ပုံများ
 11. ငွေသွင်း/ငွေထုတ် ဆောင်ရွက်မည့် သူများ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ၊အိမ်ထောင်စုစာရင်း ၊နေထိုင်ကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းအမှန် တကယ်လုပ်ကိုင်ကြောင်းရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ(မူရင်း)၊(၆)လအတွင်းရိုက်ကူးထား သော(၁”×၁”)လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ
 12. လုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်နှင့်ချေးငွေသုးစွဲမည့် အစီအစဉ်အသေးစိတ်
 13. သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/လုပ်ငန်းအပ်နှံသူမှ ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်သည့်အခါ အသေးစားနှင့်အလတ်စား လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရှိ ချေးငွေလုပ်ငန်းရှင် စာရင်းသို့ ပေးသွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာ
 14. အောင်မြင်ထားသော စီမံကိန်းစာချုပ်တွင် လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအဆင့် schedule ပါဝင်ရမည်