ပုံမှန်ချေးငွေ

Term Loan ဆိုသည်မှာ ထုတ်ချေးထားသော  ချေးငွေပမာဏကို  ပြန်လည်ပေးသွင်းရန်ရှိ  သောအချိန်ကာလအတွင်းအတိအကျပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ပုံသေအတိုးနူန်း (fixed interest rate)(သို့)သတ်မှတ်အတိုးနူန်း(float interest rate) တို့ဖြင့်တွက်ချက်ကောက်ခံသော  ချေးငွေအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။Term Loan သည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက်  သင့်လျော်သော ချေးငွေအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် ချေးငွေများကို တစ်စိတ်တစ်ဒေသ  ပြန်လည်ပေးသွင်းမှုများ ပြု လုပ်နိုင်သဖြင့်အတိုး  ပေးသွင်းမှုကို သက်သာစေသော  ချေးငွေအမျိုးအစား တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။

 

သတ်မှတ်ချက်များမှာ-

  • အတိုးနှုန်းမှာ (၉%)
  • ဘဏ်ဝန်ဆောင်စရိတ်မှာ တစ်နှစ်လျှင် (၁%)
  • ချေးငွေသက်တမ်းမှာ (၃) နှစ် ဖြစ်ပါသည်။

၁။ (၆)လအတွင်းရိုက်ကူးထားသောလိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ

၂။မှတ်ပုံတင် မိတ္ထူ

၃။ အိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္ထူ

၄။ သက်တမ်းရှိလုပ်ငန်းလိုင်စင်

၅။လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြောင်းနှင့်အမှန်တကယ်နေထိုင်ကြောင်းရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ

၆။ အာမခံပစ္စည်းနှင့်လုပ်ငန်းတည်နေရာ၏ စည်ပင်ခွန် (သို့) မီတာခွန် 

၇။ (၃) နှစ်စာ ဝင်ငွေခွန်ပြေစာ 

၈။ (၃) နှစ်စာ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း (ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေ အရှုံး/အမြတ်စာရင်း) 

၉။ အပေါင်ပစ္စည်း (မြေ နှင့် အဆောက်အဦး)

၁၀။ SME- Development Bank မှငွေ ချေးယူ ရန်မှတ်ချက် ပါ (၆) လ အတွင်း ရေးကူးထား သော မြေပုံ/မြေရာဇာဝင်(၁၀၅/၁၀၆)

၁၁။ အပေါင်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကျမ်းကျိန်လွှာ

၁၂။ အပေါင်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာချုပ်စာတမ်း

၁၃။ အာမခံပစ္စည်းဓါတ်ပုံရှေ့၊နောက်၊ဝဲ၊ယာ နှင့် လုပ်ငန်းဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ

၁၄။ ချေးငွေအသုံးပြုမည့်အစီအစဉ်

၁၅။အစည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း

၁၆။အာမခံတင်သွင်းသည့်ပစ္စည်းစာရင်း/တန်ဘိုး