စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း အပ်နှံထားသော Customerများအတွက်ကဒ်

SME Development Bank တွင် စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း(Fixed Deposit) ဖွင့်လှစ်ပြီးကျပ်သိန်း(၅၀၀)မှကျပ်သိန်း(၅၀၀၀) အထိ အပ်နှံပါကရရှိနိုင်သော Cradများဖြစ်ပါသည်။
Fixed Deposit Account ဖွင့်လှစ်၍ လူကြီးမင်းတို့ ၏ စုဆောင်း အပ်နှံငွေများကို အနည်းဆုံးသက်တမ်း (၁) နှစ်ထားရှိအပ်နှံခြင်းဖြင့်

 • (ကျပ်သိန်း၅,၀၀၀နှင့်အထက် အပ်နှံပါက) (Diamond member card)
 • (ကျပ်သိန်း၂,၀၀၀မှကျပ်သိန်း၅,၀၀၀အထိအပ်နှံပါက) (Ruby member card)
 • (ကျပ်သိန်း၅၀၀မှကျပ်သိန်း၂,၀၀၀အထိအပ်နှံပါက) (Sapphire member card)

 

စသည့် အကျိုးခံစားခွင့် များ စွာရရှိ မည့် Member Card များကိုရရှိမည့် အပြင် အမြင့်ဆုံးအတိုးနူန်းကိုလည်းခံစားရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Diamond Member Card အပ်နှံထားသောCustomer များအနေဖြင့်အတိုးနူန်း(၉.၂၀%)ရရှိမည်ဖြစ်ပြီးRuby Member Card အပ်နှံထားသောCustomer များအနေဖြင့်အတိုးနူန်း(၉.၁၀%)ရရှိမည်ဖြစ်ပြီးSapphire Member Card အပ်နှံထားသောCustomer များအနေဖြင့်အတိုးနူန်း(၉%)ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ Card များကို SME Development Bank နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Merchant ဆိုင်များတွင်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထူးခံစားခွင့်များ
  • အမြင့်ဆုံးအတိုးနူန်း ( ၉.၂၀%) ရရှိခြင်း
  • Relationship Manager များသီးသန့်ထားရှိပေးခြင်း
  • Dinner Coupon ရရှိခြင်း
  • ဘဏ်ခွဲတိုင်းတွင်အထူးဝန်ဆောင်မှုရရှိခြင်း

 

လူနေမှုပုံစံ 

အထူးခရီးစဉ်များ
   • လေဆိပ်တွင် VIP Lounge အသုံးပြုခွင့်ရရှိခြင်း
   • ပြည်ပခရီးစဉ်များအတွက် လေဆိပ်ကြို/ပို့ ဝန်ဆောင်မှုအား (24/7) ရရှိခြင်း

 

အထူးလက်ဆောင်များ

   • Corporate Gift များရရှိခြင်း
   • Seasonal Gift များရရှိခြင်း
   • SME-Development Bank ၏ Information Update များအကြောင်းကြားပေးခြင်း
   • Birthday Present များရရှိခြင်း
   • ချိတ်ဆက်ထားသော Merchant များထံမှ Discount များ ရရှိခြင်း
 •  

ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထူးခံစားခွင့်များ
  • အမြင့်ဆုံးအတိုးနူန်း ( ၉.၁၀%) ရရှိခြင်း
  • Relationship Manager များသီးသန့်ထားရှိပေးခြင်း
  • Hight Tea Coupon ရရှိခြင်း
  • ဘဏ်ခွဲတိုင်းတွင်အထူးဝန်ဆောင်မှုရရှိခြင်း

 

လူနေမှုပုံစံ 

အထူးခရီးစဉ်များ
   • လေဆိပ်တွင် VIP Lounge အသုံးပြုခွင့်ရရှိခြင်း
   • ပြည်ပခရီးစဉ်များအတွက် လေဆိပ်ကြို/ပို့ ဝန်ဆောင်မှုအား (24/7) ရရှိခြင်း

 

အထူးလက်ဆောင်များ

   • Corporate Gift များရရှိခြင်း
   • Seasonal Gift များရရှိခြင်း
   • SME-Development Bank ၏ Information Update များအကြောင်းကြားပေးခြင်း
   • Birthday Present များရရှိခြင်း
   • ချိတ်ဆက်ထားသော Merchant များထံမှ Discount များ ရရှိခြင်း
 •  

 

ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထူးခံစားခွင့်များ
  • အမြင့်ဆုံးအတိုးနူန်း ( ၉%) ရရှိခြင်း
  • Relationship Manager များသီးသန့်ထားရှိပေးခြင်း
  • ဘဏ်ခွဲတိုင်းတွင်အထူးဝန်ဆောင်မှုရရှိခြင်း

 

 

အထူးလက်ဆောင်များ

   • Corporate Gift များရရှိခြင်း
   • Seasonal Gift များရရှိခြင်း
   • SME-Development Bank ၏ Information Update များအကြောင်းကြားပေးခြင်း
   • Birthday Present များရရှိခြင်း
   • ချိတ်ဆက်ထားသော Merchant များထံမှ Discount များ ရရှိခြင်း
 •