ပညာရေးချေးငွေ

Diploma & Master တန်းများတက်ရောက်လိုသောကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် သင့်တော်သောငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် ငွေကြေးတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းကုန်ကျစရာမလိုဘဲပညာသင်ကြားနိုင်ရန် ထုတ်ချေးပေးသော ပညာရေးချေးငွေ အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

 

သတ်မှတ်ချက်များ -
 • တစ်လလျှင်ဝင်ငွေကျပ် (၃) သိန်းနှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။
 • အတိုးနှုန်းမှာတစ်နှစ်လျှင် (၉%)
 • ချေးငွေသက်တမ်းမှာအများဆုံး (၂) နှစ်ထိ
 • စာရွက်စာတမ်းကြေးမှာကျပ် (၁၀၀) သိန်းနှင့်အောက်အတွက် ကျပ်(၁၀၀၀၀)၊ ကျပ်(၁၀၀)သိန်းနှင့်အထက်အတွက် ကျပ် (၂၀၀၀၀)
 • လျှောက်ထားသူသည်ဝင်ငွေ (၃) သိန်းအောက်ဖြစ်ပါကဝင်ငွေ ၃သိန်းအထက် ရှိသူနှင့် ပူးတွဲလျှောက်ထားသူနှင့်တွဲဖက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
 • အာမခံသူ (၂) ဦးရှိရမည်။ (မိသားစုတဦး, လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တဦး)

 

 

လျှောက်ထားသူသည်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက
 • ကျောင်းမှ လက်ခံကြောင်း ထောက်ခံစာ(သင်တန်းကြေး/ကာလ) (မူရင်း)
 • ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ HR ဌာန ထောက်ခံချက်(မူရင်း)
 • ဝင်ငွေအထောက်အထား (၃လစာ Pay Slip) (မိတ္တူ)
 • လျှောက်ထားသူသည်လစာမဖော်ပြနိုင်ပါက(မိသားစုဝင်တစ်ဦး၏ဝင်ငွေ၊လစာ၊ရာထူး
 • အလုပ်အကိုင်) တို့ကိုဖော်ပြ၍တွဲဖက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 • မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ ၊ ကျောင်းသားကတ်မိတ္တူ
 • အိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူ
 • ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ
 • (၆)လအတွင်းရိုက်ကူးထားသောလိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • အာမခံသူ (၂)ဦး၏ မှတ်ပုံတင်(မိတ္တူ) နှင့်ဝင်ငွေအထောက်အထား

ပညာရေးချေးငွေ (ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ)

လျှောက်ထားသူသည် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ဖြစ်ပါက
 • ကျောင်းမှ လက်ခံကြောင်း ထောက်ခံစာ(သင်တန်းကြေး/ကာလ)(မူရင်း)
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်(မိတ္တူ)
 • စည်ပင်လိုင်စင် (သို့) လုပ်ငန်းလိုင်စင်
 • ဝင်ငွေခွန်ပြေစာ
 • မှတ်ပုံတင်(မိတ္တူ)
 • အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မိတ္တူ)
 • ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ (မူရင်း)
 • (၆)လအတွင်းရိုက်ကူးထားသောလိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • အာမခံသူ (၂)ဦး၏ မှတ်ပုံတင်(မိတ္တူ) နှင့်ဝင်ငွေအထောက်အထား
 • ပညာရေးချေးငွေ(ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ)