ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း

ငွေစုစာအုပ်နှင့် ငွေသွင်းငွေထုတ်ကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် ဘဏ်စာရင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်

ဆက်ဖတ်ရန်

စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း

အပ်နှံထားသည့် သက်တမ်းအပေါ်မူတည်၍ အခြားဘဏ်စာရင်းများထက် အတိုးနှုန်းကို ပိုမိုရရှိနိုင်သော ငွေစုဘဏ်စာရင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း

အပ်နှံငွေ၏ နေ့တစ်နေ့လက်ကျန်ငွေပေါ်တွင် နေ့စဉ်အတိုးတွက်ချက်ပေးမည့်ဘဏ်စာရင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ရှင်အပ်ငွေ

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ရှင်အပ်ငွေ

ဆက်ဖတ်ရန်

ပြည်တွင်းငွေစာရင်း စာရင်းရှင်အပ်ငွေ

ပြည်တွင်းငွေစာရင်း စာရင်းရှင်အပ်ငွေ

ဆက်ဖတ်ရန်